Regulamin promocji “FAMOC manage na 3 miesiące za darmo”

1. Definicje:

Organizator: Organizatorem oraz sponsorem promocji jest firma Famoc S.A. z siedzibą przy ul. Wajdeloty 12A, 80-437 Gdańsk i numerem NIP PL6040003120. 

Partner: Dowolny zarejestrowany partner biznesowy firmy Famoc S.A. lub dystrybutor rozwiązania FAMOC manage.

Klient: Każda organizacja, która wyraża chęć skorzystania z promocji “FAMOC manage na 3 miesiące za darmo”.

2. Uprawnieni do udziału w promocji: Promocja jest dostępna dla każdej firmy, która zgłosi chęć skorzystania z niej na adres sales@famoc.com lub dowolnemu Partnerowi Organizatora od dnia 04.05.2020 do dnia 31.12.2020.

3. Zgoda na zasady regulaminu: Biorąc udział w promocji, Klient akceptuje niniejsze zasady oraz oświadcza, że spełnia wymagania, oraz że zaakceptuje decyzję Organizatora lub Partnera Organizatora dotyczącą przyznania licencji jako wiążącą i ostateczną.

4. Czas trwania promocji: Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 04.05.2020 do 31.12.2020. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym, wybranym przez siebie czasie, a także do przedłużenia trwania promocji. 

5. Jak wziąć udział w promocji: Aby wziąć udział w promocji należy napisać do Organizatora wiadomość email na adres sales@famoc.com lub skontaktować się z jednym z Partnerów Organizatora.

Klient nie może brać udziału w promocji używając wielu adresów e-mail lub tożsamości. Jeśli Klient korzysta z nieuczciwych metod lub w inny sposób próbuje ominąć reguły, zgłoszenie może zostać usunięte z uprawnień według wyłącznego uznania Organizatora.

6. Przedmiot promocji: Przedmiotem promocji jest licencja czasowa (3-miesięczna) na rozwiązanie FAMOC manage w wersji standard lub enterprise, którego producentem jest firma Famoc S.A. Licencja FAMOC manage w dowolnej, wybranej przez Klienta wersji, jest darmowa dla uczestników promocji przez okres 3 miesięcy kalendarzowych. Klientowi przysługuje maksymalnie 1.000 licencji FAMOC manage standard lub 1.000 licencji FAMOC manage enterprise. Promocja nie obejmuje wdrożenia rozwiązania. W przypadku wdrożenia on-site, Klient jest zobowiązany do jego opłacenia oraz przygotowania środowiska zgodnie z wymaganiami Organizatora. Wdrożenie zostanie przeprowadzone przez reprezentanta Organizatora lub przez certyfikowaną firmę partnerską Organizatora. Licencja przydzielona jest na 3 miesiące kalendarzowe i po tym okresie wygasa, chyba że Klient zdecyduje się na zakup licencji. 

Wygenerowana promocyjna licencja czasowa (na 3 miesiące kalendarzowe) będzie automatycznie wydłużona o okres instalacji i konfiguracji systemu, który został określony na 7 dni.

7. Informacja o przyznaniu promocji: Klienci, którzy zgłoszą chęć udziału w promocji, zostaną powiadomieni przez Organizatora promocji lub przez partnera Organizatora poprzez wiadomość e-mailową o przyznaniu promocji. Licencja promocyjna zostanie wygenerowana w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia klienta.

8. Dodatkowe uwarunkowania: Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdej osoby, która manipuluje lub próbuje manipulować przebiegiem promocji. 

9. Ewentualne spory: Jako warunek uczestnictwa w promocji Klient zgadza się, że wszelkie spory związane z przeprowadzeniem promocji będą rozstrzygane indywidualnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej.

zgoda