Regulamin promocji Famoc S.A.

1. Definicje:

Organizator: Organizatorem oraz sponsorem promocji jest firma Famoc S.A. z siedzibą przy ul. Wajdeloty 12A, 80-437 Gdańsk i numerem NIP PL6040003120. 

Klient: Instytucja ochrony zdrowia lub instytucja edukacyjna, która bierze udział w powyższej promocji.

2. Uprawnieni do udziału w promocji: Promocja jest dostępna dla Instytucji ochrony zdrowia oraz Instytucji edukacyjnych, które zgłoszą chęć skorzystania z niej na adres sales@famoc.com lub dowolnemu partnerowi firmy Famoc S.A. od dnia 16.04.2020 do 31.12.2020.

3. Zgoda na zasady regulaminu: Biorąc udział w promocji, Klient akceptuje niniejsze zasady oraz oświadcza, że spełnia wymagania oraz że zaakceptuje decyzję Famoc S.A. dotyczącą przyznania licencji jako wiążącą i ostateczną.

4. Czas trwania promocji: Zgłoszenia będą przyjmowane online na adres sales@famoc.com od dnia 16.04.2020 do 31.12.2020. Famoc S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym, wybranym przez siebie czasie. 

5. Jak wziąć udział w promocji: Aby wziąć udział w promocji należy napisać do Organizatora wiadomość email na adres sales@famoc.com z prośbą o przyznanie licencji FAMOC manage standard lub do jednego z partnerów firmy Famoc S.A.. Uczestnikiem promocji może być, według punktu 2 regulaminu, jedynie instytucja ochrony zdrowia lub instytucja edukacyjna.

Klient nie może brać udziału w promocji używając wielu adresów e-mail lub tożsamości. Jeśli Klient korzysta z nieuczciwych metod lub w inny sposób próbuje ominąć reguły, zgłoszenie może zostać usunięte z uprawnień według wyłącznego uznania Famoc S.A.. 

6. Przedmiot promocji: Przedmiotem promocji jest licencja czasowa (12 miesięczna) na FAMOC manage standard firmy Famoc S.A.. Licencja FAMOC manage standard jest darmowa dla uczestników promocji. Klientowi przysługuje maksymalnie 1.000 licencji FAMOC manage standard. Promocja obejmuje wdrożenie w wariancie chmurowym. W przypadku wdrożenia on-site, Klient jest zobowiązany do przygotowania środowiska zgodnie z wymaganiami Famoc S.A.. Wdrożenie odbędzie się w sposób zdalny i zostanie przeprowadzone przez reprezentanta firmy Famoc S.A lub certyfikowaną firmę partnerską Organizatora. Licencja przydzielona jest na 12 miesięcy i po tym okresie wygasa, chyba że Klient zdecyduje się na zakup licencji.

7. Informacja o przyznaniu promocji: Klienci, którzy zgłoszą chęć udziału w promocji, zostaną powiadomieni przez Organizatora promocji poprzez wiadomość e-mailową o przyznaniu promocji. Licencja zostanie przesłana elektronicznie, natomiast ewentualne wdrożenie usługi nastąpi zdalnie. 

8. Prawa: Wysyłając prośbę o przydzielenie licencji FAMOC manage standard, Klient oświadcza i gwarantuje, że jest zarejestrowaną Instytucją ochrony zdrowia lub Instytucją edukacyjną.

9. Dodatkowe uwarunkowania: Famoc S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków. Famoc zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdej osoby, która manipuluje lub próbuje manipulować przebiegiem promocji. 

10. Ewentualne spory: Jako warunek uczestnictwa w promocji Klient zgadza się, że wszelkie spory związane z przeprowadzeniem promocji będą rozstrzygane indywidualnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej.

zgoda