Miło nam ogłosić, że otrzymaliśmy od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz poufne! 
Agencja sprawdziła, czy jesteśmy godni zaufania, a otrzymując świadectwo uzyskaliśmy możliwość realizacji projektów w instytucjach państwowych.

To potwierdza, że nasz produkt FAMOC defend, kierowany do sektora rządowego, zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.