Mamy przyjemność poinformować, że spółka Famoc S.A. otrzymała certyfikat zgodności z normą ISO 27001:2013! Certyfikat uzyskany od niezależnej jednostki certyfikacyjnej potwierdza, że zarządzamy bezpieczeństwem informacji (w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, fizycznym oraz ciągłością działania) zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu.

Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji daje naszym partnerom, klientom i wszystkim współpracującym z nami pewność, że Famoc S. A. w sposób całkowicie kontrolowany, w oparciu o sprawdzone procedury i najlepsze standardy przechowuje i przetwarza dane osobiste. Ponadto poddając się certyfikacji, bierzemy na siebie obowiązek systematycznego wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań oraz procedur z dziedziny ochrony danych. Przestrzeganie obowiązków związanych z certyfikacją jest regularnie kontrolowane przez niezależne instytucje.